Ce metadate colectează Crossref?

Metadatele reprezintă combustibilul pentru căutarea și descoperirea informațiilor științifice. Anume metadatele îi ajută pe utilizatori să găsească și să descopere informații și resurse relevante și anume metadatele sunt utilizate pentru a organiza, identifica și sprijini arhivarea și conservarea resurselor științifice.

Ce este Știința Deschisă?

Știința Deschisă reprezintă modalitate de realizare, diseminare, implementare și transformare a cercetărilor științifice prin instrumente digitale, rețele și mass-media Definiția Comisiei europene Știința Deschisă se bazează pe convingerea că  cercetările finanțate din bani publici trebuie să fie disponibile în mod

Instrumente TIC pentru cercetare

Utilizarea instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), în special tehnologiile Internet, facilitează o mare varietate de sarcini – căutarea informațiilor științifice relevante, prelucrarea datelor de cercetare, publicarea lucrărilor științifice, recenzarea acestora și eventual diseminarea cunoștințelor în cadrul comunității