instrumente tic pentru cercetare

Utilizarea instrumentelor bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), în special tehnologiile Internet, facilitează o mare varietate de sarcini – căutarea informațiilor științifice relevante, prelucrarea datelor de cercetare, publicarea lucrărilor științifice, recenzarea acestora și eventual diseminarea cunoștințelor în cadrul comunității științifice globale.

Totodată, evoluția uluitoare a tehnologiilor, cât și presiunile în creștere din partea societății de a asigura transparența, deschiderea și vizibilitatea în majoritatea sfereler sociale, inclusiv activitatea de cercetare, au revoluționat comunicarea științifică prin intermediul fenomenelor Accesului Deschis, și mai nou, a Științei deschise.

Existența instrumentelor TIC pentru diverse nevoi ale cercetătorilor contribuie semnificativ la creșterea prezenței și vizibilității acestora în comunitățile științifice la nivel național, regional și global.

Află mai mult despre instrumentele TIC pentru cercetare din prezentarea ce urmează

Instrumente TIC pentru cercetare