METADATA își propune să promoveze și să asigure accesul permanent la diverse resurse științifice digitale din Republica Moldova, să implementeze practicile Științei Deschise și să ofere instruire axată pe îmbunătățirea competențelor din domeniul Științei Deschise pentru diverse părți interesate.

Serviciile noastre:

  • consultanță și suport informațional pentru promovarea vizibilității activităților științifice, atât la nivel de autor, cât și la nivel de publicație sau revistă
  • instruire și ghidare privind  îmbunătățirea competențelor din domeniul Științei Deschise:

crearea și menținerea contului în Google Scholar, Academia.edu, ResearchGate și alte rețele academice online

adoptarea și utilizarea identificatorilor persistenți, ex. ORCiD

utilizarea sistemului Publish or Perish pentru evidența citărilor

  • suport privind optimizarea site-urilor web ale revistelor științifice
  • suport pentru înregistrarea revistelor științifice naționale în DOAJ
  • consultanță pentru implementarea sistemelor de management bazate pe standardele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001