Sarcina cercetătorilor de a produce publicații, care să fie vizibile în comunitatea academică și să genereze impact științific, social, economic sau de altă natură devine din ce în ce mai complicată, datorită creșterii exponențiale a volumului literaturii științifice.  

Instrumentele TIC pentru diverse nevoi ale cercetătorilor contribuie semnificativ la creșterea prezenței și vizibilității acestora în comunitățile științifice la nivel național, regional și global. Anume instrumentele TIC au  revoluționat comunicarea științifică prin intermediul fenomenelor Accesului Deschis, și mai nou, a Științei Deschise.

  • Noi promovăm conceptele de Știință Deschisă și Acces Deschis în Republica Moldova și contribuim activ la implementarea principiilor și practicilor acestora.
  • Informăm despre evoluțiile și tendințele relevante din sfera Științei Deschise.
  • Oferim consultanță și suport informațional pentru promovarea vizibilității activităților științifice, atât la nivel de autor (creare cont în Google Scholar, Academia.edu, ResearchGate, adoptarea și utilizarea identificatorilor, ex. ORCiD), cât și la nivel de publicație sau revistă.

Află mai mult despre Știința Deschisă.