zenodo logocrossref logo
Zenodo este un depozit digital cu acces deschis, destinat pentru depozitarea diverselor tipuri de rezultate științifice: publicații, seturi de date, software de cercetare, rapoarte și orice alte artefacte digitale legate de cercetare. Acesta este dezvoltat în cadrul programului european OpenAIRE și operat de CERN.
Crossref este o agenție oficială de înregistrare a identificatorilor de obiecte digitale a Fundației internaționale DOI. Aceasta interconecteaza milioane de obiecte digitale, inclusive cărți, reviste, lucrări ale conferințelor, rapoarte tehnice, seturi de date etc. Crossref face ca publicațiile și alte rezultate științifice să fie ușor de găsit, citat, evaluat și reutilizat.
În Zenodo, DOI se atribuire versiunii postprint a articolului.
DOI oferit de Crossref se atribuie versiunii finale, publicate a articolului.
Prin utilizarea DOI de la Zenodo, promovați Zenodo. DOI atribuit publicației Dvs, oriunde este afișat, direcționează vizitatorii în Zenodo și NU pe pagina revistei/ publicației Dvs.
DOI de la Crossref direcționează întotdeauna la pagina publicației pe site-ul revistei, sporind vizibilitatea și prestigiul acesteia.
Zenodo NU oferă funcționalitate de evidență a citărilor.Crossref permite evidența numărului de citări a publicațiilor, cât și afișarea listei exacte a publicațiior care au citat articolul (prin intermediul serviciului Cited by).
DOI atribuit de Zenodo are un prefix comun pentru tot conținutul din acest depozit (10.5281) și un sufix generic, generat automat, care nu poate fi personalizat (ex. zenodo.4588081)Crossref vă oferă un prefix unic pentru entitatea Dvs și posibilitatea de a personaliza sufixul după cum doriți (de ex. să includă acronimul revistei, codul ISSN, anul editării, volumul, paginile articolului etc.)