Vizibilitatea revistelor științifice se asigură în special prin disponibilitatea conținutului acestora în mediul online, în diverse tipuri de sisteme: site-ul web al revistei, arhiva electronică, repozitorii instituționale/ naționale, cataloage centralizatoare de rezumate, biblioteci digitale, baze de date bibliografice tematice sau multidisciplinare (Scopus, Web of Science, DOAJ, PubMed, Index Copernicus etc.)

Noi oferim suport privind optimizarea site-urilor web ale revistelor, înregistrarea revistelor științifice naționale în DOAJ și alte modalități de sporire a vizibilității revistelor la nivel național, regional și local